Obchodní podmínky

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a zákazníka.

CENY

V případě, kdy prodávající upozorní do 48 hodin po obdržení objednávky kupujícího o změně ceny z důvodu nepředvídatelné okolnosti, má kupující právo odstoupit od objednávky. V případě, že zboží není v době podání objednávky na skladu prodávajícího, bude zboží vyúčtováno podle aktuálních cen platných ke dni dodání zboží kupujícímu.

DEFINICE

1. Prodávající - Prodávajícím je INLešení.cz – V2V Trade s.r.o. Junáků 579, Trutnov 541 03, IČ: 24147389 DIČ: CZ24147389.
2. Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky.

NÁKLADY NA DOPRAVU

Balíčky jsou obvykle odeslány do dvou pracovních dní po obdržení objednávky a přijetí platby předem na účet. Dodávány jsou převážně kurýrní službou TopTrans či vlastní dopravou prodávajícího. Náklady za dopravu zahrnují manipulaci a balné, jakož i náklady na poštovné. Manipulační a dopravní poplatky se vypočítávají dle rozměrů a hmotnosti objednávky – celkovou cenu dopravy se dozvíte v průběhu objednávkového procesu po vložení požadovaného zboží do košíku.
Poštovné hradí kupující - platba předem na bankovní účet. Zásilky jsou dostatečně zabalené a Vaše zboží je tedy dobře chráněno.
Možnosti platby:
Platba předem na účet - Za zboží a poštovné pošlete částku na náš účet (číslo účtu: 204480368/0600 – Moneta Money Bank) a po obdržení Vaší platby zboží odešleme. O přijetí platby a následném odeslání zboží budete informování skrze e-mail.

OSOBNÍ ÚDAJE

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů, přičemž je povinen dopravit zboží na vlastní náklady na níže uvedenou adresu. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil kupujícímu informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f). Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. (1) Odstoupí-li kupující od smlouvy, peníze mu budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. (2) Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. (3) Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). (4) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží dobírkou nebo balíkem, převzetím od dopravce. Po převzetí si zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zda-li je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá objednávce. Případné chybějící kusy, porušený obal atd. reklamujte přímo u přepravce při převzetí zásilky. O ostatních nesrovnalostech v zásilce nám dejte neprodleně vědět e-mailem (info@inleseni.cz), nejpozději však do 48 hodin od doručení zásilky. Na zboží je poskytována 2-letá záruční lhůta, která se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným zacházením, či mechanickým poškozením. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zboží k reklamaci zašlete na níže uvedenou adresu spolu s označením objednávky a přesným popisem vady. Bez těchto náležitostí nemůže být reklamace posouzena a vyřízena, tudíž bude vrácena zpět kupujícímu.
Pokud se s námi předem nedohodnete jinak, posílejte pokud možno kompletní balení včetně příslušenství. Vracené či reklamované zboží zasílejte na adresu: 

V2V Trade s.r.o.
Junáků 579
541 03 Trutnov 3
+420 731 827 807

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz