Lešenářské podlážky s certifikátem

Připravili jsme pro vás nové provedení podlážek na lešení, které se vyznačuje maximální únosností a prodlouženou životností. 

 

Už 13 let se našim zákazníkům snažíme dodávat opravdu jen ty nejkvalitnější a prověřené komponenty trubkového lešení. V roce 2021 jsme se zaměřili na lešenářské podlážky. Co nás k tomu vedlo? Hlavním důvodem je prudce se zvyšující cena a nedostupnost kvalitního řeziva, která bude spíše trendem než ojedinělým výkyvem. A pokud má být trubkové lešení stále atraktivní záležitostí na našich stavbách, musí být i jeho využívání stále cenové výhodné. Pokud se tedy cena podlážek zvyšuje kvůli ceně materiálu, čemuž nikdo nedokážeme zábránit, proč je neudělat tak, aby měly delší životnost a jejich poměr cena/životnost by byl ještě lepší jak kdy dříve. Níže vám ukážeme naše nové podlážky INLešení PROFI, a připomeneme i všechny parametry podlážek, které je nezbytné dodržovat z hlediska norem a bezpečnosti.

 

Druhy a rozměry podlážek

Aktuálně platná norma ČSN 73 8101 "Lešení - společná ustanovení" připouští použití 4 typů podlážek a to X,Y, V a Z. To jak jednotlivé typy podlah vypadají si můžete prohlédnout na náčrtu níže. 

podlážky

Z naší zkušenosti doporučujeme používat podlážky typu pouze Y a V. Pro každý typ a rozměr podlážky je doporučená minimální tloušťka prken, přesně jak vidíte v tabulce níže. U podlážek X a Z, kterým se doporučujeme vyhnout, je nutné vyrábět podlážky z velmi silných prken, spíše už fošen, což je neúměrně drahé a zbytečně to zvyšuje hmotnost lešení. 

 

Správné řezivo a jak ho poznat

Všechny výše uvedené doporučené parametry platí ale pouze pro velmi kvalitní řezivo. Při použití nekvalitního, např. kůrovcového dřeva, či dřeva s vadami a krajinkami nebude podlážka odpovídat výše uvedeným třídám zatížení. Jak se podlážka musí chovat v zátěži, tak aby odpovídala požadované třídě zatížení určuje norma ČSN 12811-1 "Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh". U každého rozměru podlážky je vždy před uvedením na trh nutné provést zkoušky, které stanoví, zda je podlážka vůbec způsobilá pro použití na lešení a pokud ano, jaké třídě zatížení odpovídá. Tyto zkoušky v České Republice zajišťuje pouze Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha (VÚBP). Ten na základě závěrů provedených zkoušek vystaví certifikát, na základě kterého je možný konkrétní typ dílu konkrétního výrobce používat na lešení. 

 

Zkoušky a certifikace

Níže vám ve stručnosti ukážeme, jak takové zkoušky probíhají a co vlastně taková podlážka musí splňovat, aby zkouškou prošla. Před samotnými zkouškami samozřejmě podlážky projdou důkladnou kontolou, zda se přesně shodují s dodanou dokumentací.

První zkouška, která se provádí je zkouška tuhosti podlahových dílců. Podlážky jsou zatěžovány na ploše 500x500mm adekvátní silou dle požadované třídy zatížení - přesné tabulky najdeme v normě ČSN 12811-1. Při zatížení se měří maximální průhyb podlahy, který je stanovený pro každý typ. Schéma zkoušky tuhosti pro podlážky V a Y najdete na fotkách níže. S laskavým svolením VÚBP pak pod schématem najdete reálné fotky i z průběhu zkoušek.

 

Ještě bychom vám chtěli ukázat jednu zkoušku a to zkoušku únosnosti podlahového dílce. Ta se dělá kvůli povolenému zatížení podlážek dopravou kolečkem, kdy je velká zátež na velmi malou část podlážky. Určitě vždy trvejte na tom, aby dodávané podlážky tuto zkoušku splňovaly. Podobným druhem zatížení jako doprava kolečkem je totiž i obyčejný lešenářský žebřík, který podlážku zatěžuje celou vahou vždy na dvou malých bodech na jednom prkně. Samotná zkouška probíhá zatěžováním na malé ploše 100x100mm silou opět danou normou ČSN 12811-1. Při dosažení požadovaného zatížení nesmí dojít k destrukci, čili vlastně prasknutí podlážky. Dále se pak podlážky zatěžují v nejslabším místě až do úplné destrukce, aby se zjistilo, jaké má podlážka ještě rezervy. Níže opět najdete schéma zkoušky únosnosti a fotky ze zkoušek.

 

Naše nové podlážky INLešení PROFI

To hlavní co se u podlážek dodávaných od roku 2021 zlepšilo je použité řezivo - nyní dodáváme všechny podlážky se sušeného smrkového řeziva A jakosti a síly 30mm. Z našich zkušeností právě tento rozměr má nejdelší životnost a vysokou únosnost při zachování přijatelné hmotnosti a ceny. Druhá zásadní změna je, že všechny svlaky na podlahách mají šířku minimálně 120mm, což snižuje možnost, že svlaky praskají při nevhodném způsobu využití či manipulace, ke kterému bohužel na stavbách běžně dochází. Zákazníci, kteří již podlážky INLešení PROFI na svou stavbu dostali byli nadšení, protože naše podlážky na rozdíl od podlážek, které dosud používali, jsou vyrobeny z téměř dvojnásobného množství materiálu a to při v podstatě stejné ceně. 

 

Klíčové vlastnosti podlážek INLešení PROFI: 

  • výroba ze sušeného řeziva síly 30mm
  • všechny svlaky šíře minimálně 120mm
  • jako jediní v ČR dodáváme k podlážkám certifikát pro nejvyšší třídu zatížení
  • dvojnásobná životnost proti běžně používaným podlahám
  • nejlepší poměr cena/životnost